Fatura, İrsaliye ve İrsaliyeli Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

fatura-irsaliyeli fatura-sevk irsaliyesi

‘’Fatura, İrsaliye ve İrsaliyeli fatura arasındaki farklar nelerdir?’’ sorusuna cevap verebilmek için her birinin ayrı ayrı ne işlev gördükleri, neden düzenlendikleri, kimler tarafından hazırlandığı ve tanımları gibi bilgilere yer vermek gerekmektedir.

Fatura, malı satan veya hizmeti sağlayan tarafından malı alana ya da hizmeti alana ücreti karşılığında düzenlenen mali değeri olan maliye / vergi dairesi gibi resmi kurumların gözetiminde ve denetiminde olan resmi bir evraktır.

Satıcının ve alıcının isim bilgileri, unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası, adresi kaşesi ve imzası fatura üzerinde mutlaka bulunması gereken bilgilerdir. Faturalar üzerinde faturaya ait bir seri ve numara bulunmaktadır. Bu seri ve numaralar  ile fatura basımı anlaşmalı matbaalarda oluşturulur.

Fatura düzenlenirken tarih, malın veya hizmetin tanımı ile miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyat, teslim şekli, ödeme şekli, katma değer vergisi hariç miktar ve katma değer vergisi dahil fiyat mutlaka yazılmalıdır. Faturalar bilgisayarlarda yazdırılabildiği gibi el ile manuel olarak da düzenlenebilir. Fatura da satılan malın ya da sağlanan hizmetin bedelini hem rakam ile hem de yazı ile yazmak gereklidir. Faturayı düzenleyen firmanın fatura başlığı matbu olmasında bir sakınca yoktur. Anlaşmalı matbaalar fatura başlığını her fatura sayfasına ayrı ayrı basabilir. Fatura en az iki nüsha olacak şekilde düzenlenir. Bir nüsha düzenleyene diğer nüsha alıcıya verilir. İstenirse daha fazla nüshalı yapılıp saklanabilir.

İrsaliye ya da başka bir deyiş ile sevk irsaliyesi satışı gerçekleştirilmiş olan veya satılmak üzere olan malın bir adresten başka bir adrese taşınmasını sağlayan mali değeri bulunan bir resmi evraktır.

İrsaliye üzerinde malın kime ait olduğu, kime teslim edileceği ve mal ile ilgili diğer bilgiler yer almalıdır. İrsaliye ya da Sevk İrsaliyesi de tıpkı fatura gibi üzerinde bir seri ve numara bulundurmak zorundadır. Rastgele seri ve numara verilemez. İrsaliyelerin basımı yalnızca maliye ile anlaşmalı matbaalar tarafından basılabilir.

İrsaliyeli Fatura, yukarıda fatura ve irsaliye ile ilgi bilgilerin birleşiminden doğan ve yine aynı fatura ve irsaliye gibi mali değeri bulunan bir resmi evrak niteliğindedir. Fatura ve İrsaliye için geçerli olan tüm kriterler ile önemli hususlar irsaliyeli faturalar içinde geçerlidir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir